Fiscaal Adviseurs, vind een fiscaal adviseur bij u in de buurt.

Reglement Website fiscaaladviseurs.nl

  1. Er is een website www.fiscaaladviseurs.nl
  2. De website wordt beheerd door het Fiscaal Studie- en Documentatiecentrum
  3. Op de website kunnen worden opgenomen personen die hebben voldaan aan het examen als is bedoeld in het Examenreglement van de Opleiding tot Fiscaal Adviseur (FA), opgenomen in de Nederlandse Staatscourant van 29 oktober 1998, nr. 207
  4. Vermelding van bedrijfsgegevens van het bedrijf waar de Fiscaal Adviseur (FA) werkzaam is, is mogelijk
  5. Het Fiscaal Studie- en Documentatiecentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de beroepsuitoefening van de op de website vermelde personen en bedrijven
  6. Het Fiscaal Studie- en Documentatiecentrum behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van redenen te weigeren personen en of bedrijven te vermelden, c.q. een vermelding te verwijderen
  7. Binnen de website kan een eigen pagina worden verkregen met een link daar naartoe
  8. Binnen het domein kan bij de provider van de website een e-mailadres worden verkregen
  9. Voor een en ander gelden de volgende tarieven: